Gelijkwaardig Kruispunt | Wat Moet je Weten? Tips & Informatie

Gelijkwaardig kruispunt

Een onderwerp dat vaak terugkomt tijdens je auto theorie-examen zijn gelijkwaardige kruispunten. In de oefenvragen die vaak gepaard gaan met afbeeldingen, worden voorbeelden geschetst op een kruispunt waarna jij moet beantwoorden wie er voorrang heeft. Het blijkt een lastig onderwerp, aangezien veel kandidaten hier foutjes maken. Er komen immers een heleboel regels en uitzonderingen bij kijken wanneer je een gelijkwaardig kruispunt benadert.

Een gelijkwaardig kruispunt is meestal ook een druk punt in het verkeer, waardoor je met veel verkeer rekening moet houden. Het is daarom van belang dat je kruispunten op tijd gaat herkennen wanneer je ze nadert. Zo voorkom je immers ongelukken. Tijdens je rijlessen wordt hier vaak mee geoefend door op tijd af te remmen voor het kruispunt, zodat je beter kunt anticiperen op de situatie.

Een gelijkwaardig kruispunt herkennen

Waaraan herken je gelijkwaardige kruispunten? Het herkennen van een gelijkwaardig kruispunt is niet heel lastig. Wanneer je met de auto voor een kruispunt staat en er is geen enkel verkeerslicht, voorrangsbord, of andere voorrangstekens zoals bijvoorbeeld haaientanden te zien? Dan sta je voor een gelijkwaardig kruispunt.

Welke voorrangsregels gelden op een gelijkwaardig kruispunt?

In principe geldt voor een gelijkwaardig kruispunt de meest standaard voorrangsregel die we hebben in het verkeer. Deze houden in dat je bestuurders die van rechts komen altijd voorrang moet geven. Rechtdoor op dezelfde weg moet je ook voor laten gaan, dus wanneer jij wilt afslaan, maar iemand komt rechtdoor langs, dan heeft die bestuurder voorrang. En ten slotte gaat de korte bocht voor de lange bocht. Bestuurders die naar links afslaan, moeten dus tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt naar rechts afslaan, voorrang verlenen.

Wanneer er 1 of 2 auto’s op het kruispunt te vinden zijn, is de situatie wellicht gemakkelijk in te schatten. Echter, in het examen komen verschillende situaties voor op een gelijkwaardig kruispunt met 3 auto's of 4 auto's, omdat dit ook in de praktijk kan voorkomen.

Op gelijkwaardige kruispunten zie je maar weinig verkeersborden. Echter, komt het verkeersbord J8 nog wel eens voor. Dit is een driehoekig rood omlijnd bord met een zwart kruis er in. Wanneer je dit bord tegenkomt, weet je dat je voor een gevaarlijk kruispunt staat.

Bij gelijkwaardige kruispunten zijn er ook twee belangrijke uitzonderingen aan de orde. Het is van belang om deze goed te onthouden, want dit is een vast onderdeel in het theorie examen en in je praktijk krijg je hier ook mogelijk mee te maken. Zo hoef je op een gelijkwaardig kruispunt geen voorrang te geven aan bestuurders van rechts die uit een onverharde weg komen rijden. Daarnaast geef je bij een gelijkwaardig kruispunt altijd voorrang aan een tram ongeacht of deze van links of rechts komt. Ambulances en politieauto’s met sirene geef je voorrang en militaire colonnes waar het eerste voertuig al het kruispunt is opgereden geef je ook voorrang.

Verschil gelijkwaardig kruispunt en ongelijkwaardig kruispunt

Wat is een gelijkwaardig kruispunt vergeleken met een ongelijkwaardig kruispunt? Kruispunten zijn onder te verdelen in deze twee verschillende soorten. Een gelijkwaardig kruispunt hebben we hierboven al besproken en is een kruispunt waar de voorrang niet wordt geregeld door verkeerslichten, voorrangsborden en voorrangstekens. Een ongelijkwaardig kruispunt is simpelweg een kruispunt waar je dus altijd een of meerdere van deze tekens ziet en deze regelen dus de voorrang.