Groene streep op de weg | Wat Moet je Weten? Regels & Info

Groene streep op de weg

Het komt voor dat er meerdere indicaties in het verkeer zijn die je moet kennen. Naast borden zijn er soms ook strepen op de weg te zien. Het is van belang om te weten wat deze strepen betekenen, wat de functie is en hoe je hierop moet reageren. Dit is ook een belangrijk onderdeel van je theorie-examen. We leggen het hier aan je uit, zodat je ook deze vragen correct kunt gaan beantwoorden.

Strepen op de weg

Door middel van verkeersborden zorgen we voor orde in het verkeer. Ze waarschuwen je, vertellen je wat wel en niet mag en geven aan hoe hard je in bepaalde gebieden mag rijden. Echter, komt het voor dat er ergens geen verkeersbord staat of dat je het onverhoopt over het oog hebt gezien. In dat geval kan het gebeuren dat je niet exact weet hoe hard je mag rijden.

Door middel van strepen op de weg word je voorzien van een hulpmiddel, zodat je toch weet waar je aan moet voldoen. Strepen hebben als functie om de maximumsnelheid aan te geven of verdelen de rijbaan in stroken. De groene streep op de weg betekenis, hangt af van de witte lijnen eromheen. De groene streep is namelijk onder te verdelen in twee strepen: de groene streep met onderbroken lijn en de groene streep met doorgetrokken lijn.

Groene streep met onderbroken lijn

De groene streep met onderbroken lijn is een groene doorlopende lijn met daaromheen witte lijnen die onderbroken zijn. Deze vind je tussen rijstroken in. Dit indiceert dat je hier niet harder mag rijden dan 100 km per uur. Dit groen dient alleen ter ondersteuning. De borden met de gegevens snelheid zoals matrixborden zijn altijd leidend. Ook als er een lagere snelheid dan 100 op te zien is. De onderbroken witte lijnen geven aan dat je hier mag inhalen. Kijk dan wel altijd of de situatie veilig genoeg is. Met 100 km per uur is het cruciaal om de situatie veilig in te schatten, aangezien de gevolgen fataal kunnen zijn.

Groene streep met doorgetrokken lijn

De groene streep met doorgetrokken lijn bestaat uit een doorlopende groene lijn met daaromheen twee witte strepen die ook doorlopen. In tegenstelling tot de groene streep met onderbroken lijn dus. Ook hier geldt dat de groene lijn de maximumsnelheid van 100 km per uur aangeeft. Wanneer er een bord staat met een andere maximumsnelheid, dan is deze ook weer leidend. De doorgetrokken lijn geeft aan dat je hier niet mag inhalen.

Dit is hetzelfde wanneer de rijstroken verdeeld worden door alleen maar witte lijnen. Onderbroken lijnen geven aan dat je mag inhalen en doorlopende lijnen geven juist aan dat je niet mag inhalen. Bij de groene lijn is dit dus hetzelfde, maar lopen de witte lijnen om de groene lijn heen. Voor alle duidelijkheid, gaan de aanwezige verkeersborden dus altijd voor. Dit geldt voor de snelheid, maar ook als er bijvoorbeeld wordt aangegeven om niet in te halen. Mag je bij een groene streep op de weg inhalen? Dit mag dus alleen als de witte lijn is onderbroken en niks anders is aangegeven door verkeersborden.