Niet Parkeren Bord | Wat Moet je Weten? Regels & Informatie

Niet parkeren bord

Het is niet op elke plek even duidelijk of er wel mag worden geparkeerd. Kom je nu net aan op de plaats van bestemming en valt jouw meteen zo een lege plek op. Gelijk parkeren dus of toch wel even kijken of er een niet parkeren bord in de buurt aanwezig is? Het laatste is aangeraden en moet het gezien worden als het eerste waar je naar moet uitkijken. Een boete krijgen voor verkeerd parkeren is namelijk wel het laatste waar je op zit te wachten.

Bord niet parkeren

Niemand zit nu eenmaal te wachten op een fikse boete en kan dat alles eenvoudig omzeild worden door de plaatselijke aanwijzingen stipt op te volgen. Het bord niet parkeren kan wat verschillen vertonen, maar heeft het een ronde vorm met een rode rand. Dat trekt zeker meteen jouw aandacht en kan afhankelijk van het aanwezig bord, wat anders van toepassing zijn. Zo zijn er verkeersborden parkeerverbod die aangeven dat er wel goederen en personen mogen worden afgezet of uitgeladen en natuurlijk ook omgekeerd. Er dient echter wel de nodige vlotheid in acht genomen worden omdat je anders alsnog een boete krijgt uitgeschreven. Om het voor derden duidelijk te maken dat het om een particulier terrein gaat, is er een bord niet parkeren eigen terrein. In zulke gevallen wordt het voertuig meteen op kosten van de eigenaar weggesleept en kan dat allemaal aardig aantikken.

Bord verboden te parkeren

Aan het verkeer nemen er niet alleen auto�s mee natuurlijk en kan zo een parkeerverbod ook gelden voor bromfietsers en fietsers. Parkeren is daar misschien niet het juiste woord voor, eerder stallen. Het gaat echter om de betekenis en zal het middels symbolen op het bord wel aangegeven zijn. Verkeersbord niet parkeren kan dus in verschillende vormen komen en worden ze conform RVV ondergebracht binnen de E-serie. Het zijn specifiek E01 t/m E03 welke worden gezien als de borden die specifiek aangeven dat er op die plek niet geparkeerd mag worden. Er zijn daarnaast nog een aantal reeksen die zich richten op specifieke doelgroepen zoals vrachtwagens en bussen. Naast de verbodsborden, zijn er trouwens parkeerborden die aangeven waar er wel mag worden geparkeerd. Het is immers ook belangrijk om die zijde van de theorie te kennen en zeker nog meer om het in de praktijk toe te passen.

Het is handig om bij de niet parkeren borden ook te letten op de aanwezigheid van extra regelingen. Die worden met een onderbord aangegeven. Tijdens het theorie examen is de kans groot op het verschijnen van een vraag die te maken heeft met deze serie borden. Het blijven Het zijn namelijk borden die je elke dag wel tegenkomt in het verkeer en moet er over de betekenis dus geen twijfel zijn. .