Dagcursus auto theorie | Informatie auto theorie en meer

Onderborden

Onderborden zijn borden met een tekst of symbool, die vlak onder verkeersborden worden geplaatst. De onderborden verkeersborden kunnen onder andere informatie geven, een of meerdere groepen of voertuigen uitsluiten van de betekenis van dat bord, of juist verklaren dat het bord voor bepaalde categorie weggebruikers van toepassing is. Een verkeersbord met onderbord is in principe niet verplicht, met uitzondering van ��n verkeersbord. Dat is het gevaarsbord, onder dit verkeerbord is het wel verplicht een onderbord met uitleg over het gevaar te plaatsen.

De onderbord verkeersbord kan op verschillende plekken voorkomen, ook bij verkeerslichten kan je verkeersborden onderbord tegenkomen. Een onderbord kan verschillende informatie weergeven, zoals de tijden waarop een bord geldig is, bijvoorbeeld "van 16.30 tot 18.00". Dit is vaak te zie bij scholen of ziekenhuizen. Het kan ook informatie weergeven over de weggebruikers waarop een bord niet van toepassing is, bijvoorbeeld "uitgezonderd fietsers". Het kan de plaats waar een parkeer- of stopverbod geldt aangeven. In Nederland staat het onderbord dan evenwijdig aan de weg. Bij wegversmallingsbord, kan het "ritsen vanaf hier" aangeven. Bij een toeritdosering, kan het bij groen ��n auto, bij rood ��n foto" aangeven.

Het onderborden verkeer is vaak rechthoekig en wit met een tekst of symbool. Bij het zien van zo een bord is noodzakelijk om na te gaan wat voor informatie het onderbord geeft over het verkeersbord. Zoals boven aangegeven kan het bepaalde voertuigen of weggebruikers uitsluiten. Ga altijd na of dit betrekking heeft op jou. Als op een onderbord uitsluitend symbolen voorkomen, is het verkeersbord slechts voor de aangeduide weggebruikers of het aangeduide verkeersgedrag geldig. Tijdens de theorielessen leer over de onderborden en om te slagen voor het auto theorie examen is het belangrijk de betekenissen te weten.

Theorielessen

Voor het behalen van een rijbewijs dien je theorielessen en praktijklessen te volgen. Beide worden afgesloten middels een examen, en bij succesvol afronden hiervan krijg je je rijbewijs in handen. Tijdens de theorielessen leer je uitgebreid over de geldende verkeersregels, verkeersgedrag, en verkeerstekens. De lessen bestaan uit drie onderdelen, namelijk kennis, inzicht en gevaarherkenning. Door theorie op te doen te doen over de drie onderdelen, kan je je examen succesvol afronden. Tijdens het onderdeel kennis leer je de verkeersregels, verkeersgedrag en verkeerstekens. Bij inzicht leer je situaties in het verkeer in te schatten en te reageren naar de situatie. Bij gevaarherkenning leer je gevaarlijke situaties voorspellen, met het oogpunt deze te voorkomen.

Praktijklessen

Tijdens de praktijklessen leer je een auto besturen en de opgedane theorie toepassen in het verkeer. Het aantal rijlessen dat je nodig hebt, verschilt per persoon. Niet iedereen leert is even snel in het leren. Uit onderzoek van de CBR (Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen), is naar voren gekomen dat men gemiddeld 39 uren rijlessen gevolgd moet hebben om het rijden volgende de regels onder de knie te krijgen. De duur van E�n rijles verschilt van rijschool tot rijschool, bij sommigen is het vijfenveertig minuten, dan is het bij anderen weer een uur. Ga bij je keuze naar een rijschool dus goed na waar voor je betaald. Ga ook na wat je allemaal in orde dient te hebben alvorens je kan deelnemen aan het rijexamen. Zorg bijvoorbeeld ervoor dat je Eigen Verklaring in orde is en goedgekeurd is door CBR.