Snelweg Bord| Wat Moet je Weten? Regels & Informatie

Snelweg bord

Een van de beste voordelen van het halen van je rijbewijs is dat je je snel kunt verplaatsen van a naar b. Doordat er snelwegen zijn aangelegd, kun je jezelf zo snel en veilig mogelijk verplaatsen. Om het zo veilig mogelijk te houden, is er een maximum snelheid afgesproken. Deze snelheid kun je waarnemen via snelweg borden. Daarnaast zijn er meerdere borden die je dient te kennen wanneer je op de snelweg rijdt.

Voorts is het zo dat overdag van 6 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds een maximumsnelheid geldt van 100 km/u met uitzondering van trajecten waar de maximumsnelheid is aangepast naar 80 km/u. Van 7 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends, mag je op sommige snelwegen 120 tot 130 km/u rijden. 's Nachts mag je dus sneller rijden dan overdag.

Bord snelweg betekenis leren

Snelweg borden leren kennen is een vast onderdeel tijdens het theorie examen. Op de snelweg rijden is niet lastig, maar aangezien je met een hoge snelheid rijdt, kunnen de gevolgen catastrofaal zijn als er iets mis gaat. Het is daarom van belang om je strikt aan de snelheidsbeperkingen te houden.

Op de snelweg krijg je te maken met bepaalde regels die er voor zorgen dat je veiligheid niet in gevaar komt. Snelweg borden is om deze reden een belangrijk onderdeel tijdens het theorie examen. De borden op de snelweg zijn altijd groot en duidelijk zichtbaar, zodat je ze niet mist en precies weet wat je moet doen. Ook herhalen de borden zich een aantal keer, zodat je continue op de hoogte bent van de snelheden.

Hoeveel snelweg borden zijn er?

De snelwegborden zijn onder te verdelen in drie soorten: snelwegborden voor de snelheid, snelwegborden met richtingen en bijzondere snelwegborden. Snelwegborden voor de snelheid geven aan wat de maximumsnelheid is die je mag rijden. Dit zijn veelal rood omcirkelde borden met daarin de maximum snelheid in km/u. Ook matrixborden kunnen de snelheid aangeven. Deze kan overigens aangepast worden wanneer er een situatie ontstaan die daarom vraagt. Zoals bijvoorbeeld bij files, een ongeluk of slecht weer. Dan ben je verplicht om de snelheid op de matrixborden aan te houden.

De snelweg borden met richtingen zijn blauwe borden met witte pijlen die aantonen waar de weg die je neemt naar toe lijdt of wanneer je een afrit moet pakken. Wanneer je de snelweg afgaat, kom je het einde snelweg bord tegen welke aangeeft dat je de snelweg verlaat. Dit bord is hetzelfde als het snelwegbord maar dan met een rode streep er door heen. De zwart witte borden snelweg waarschuwen voor het einde van de vluchtstrook.

Dan zijn er nog de bijzondere snelweg borden zoals wegwerkzaamheden die aangeven dat er gewerkt wordt aan dat stuk snelweg. Meestal gaan deze ook gepaard met snelheidslimieten, zodat ze veilig de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Deze borden hebben een gele kleur met een zwarte rand of een rode driehoek met een werker in het midden.

.